Spółka

Futsal Ekstraklasa Spółka z o.o.

ul. Startowa 13, 43-300 Bielsko-Biała
NIP 5472120518
KRS 0000356170, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział XII Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy 120 000 złotych
Numer konta: 74 1140 1049 0000 2252 9600 1001

Janusz Szymura – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:
Andrzej Dąbrowski (Gatta Active Zduńska Wola) – przewodniczący rady nadzorczej 
Roman Sowiński (GAF Jasna Gliwice) – zastępca przewodniczącego rady nadzorczej
Marek Homa (Rekord Bielsko-Biała)  – sekretarz rady nadzorczej
Krzysztof Bober (Pogoń ’04 Szczecin)
Andrzej Leszczyński (Clearex Chorzów)


Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy:

 – przewodniczący Komisji Ligi Szymon Czeczko (komisjaligi@futsalekstraklasa.pl)

 Komisja Ligi jest organem jurysdykcyjnym spółki Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o., działającym na podstawie umowy o zarządzanie ligą futsalu i innych dokumentów, określających podział kompetencji w zakresie prowadzenia rozgrywek Ekstraklasy Futsalu pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Nożnej a Futsal Ekstraklasą Sp. z o.o.

Komisja działa zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN oraz aktami normatywnymi uchwalonymi przez Zarząd spółki i/lub Zarząd PZPN oraz wspólnymi dokumentami Zarządów Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. i PZPN. Komisja jest organem orzeczniczym w I instancji; organem odwoławczym od orzeczeń Komisji jest Związkowy Trybunał Piłkarski w PZPN.

Komisja Ligi jest organem właściwym do rozpatrywania wszelkich spraw związanych z rozgrywkami Ekstraklasy, zastrzeżonych do tej pory dla Komisji Gier Wydziału Futsalu PZPN za wyjątkiem spraw dotyczących rozwiązania kontraktu z winy klubu, zawodnika lub trenera oraz spraw zastrzeżonych do tej pory dla Wydziału Dyscypliny PZPN za wyjątkiem spraw szczególnie ważnych z punktu widzenia interesu polskiej piłki nożnej przekazywanych na żądanie Zarządu PZPN do rozpoznania Wydziałowi Dyscypliny PZPN.

 

Futsal Ekstraklasa sp. z o.o. została założona 5 marca 2010 roku. Spotkanie założycielskie odbyło się w Ośrodku Sportowo-Szkoleniowym „Rekord” przy ul. Startowej 13, w Bielsku-Białej. Pierwszymi udziałowcami-wspólnikami Spółki były: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej Akademia Futsal Club Pniewy, Górniczy Klub Sportowy Tychy, Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Gwiazda Ruda Śląska, Klub Sportowy Hurtap Łęczyca, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Kupczyk Kraków, Futsal Klub Nova Katowice i Rekord Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej. Jak zapisano w podpisanym tego dnia Akcie Notarialnym, podstawowymi celami działalności Spółki są:

– rozwój profesjonalnego współzawodnictwa w futsalu, w szczególności poprzez zarządzanie rozgrywkami Ekstraklasy Futsalu (rozgrywki zwane dalej Ligą);

– promocja Ligi;

– zwiększenie zainteresowania Ligą wśród obecnych i potencjalnych kibiców futsalu;

– prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wychowawczej w zakresie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i podnoszenia poziomu futsalu.

Wspomniane cele Spółka realizuje m.in. poprzez:

– organizowanie współzawodnictwa profesjonalnego w futsalu w zakresie prowadzenia Ligi;

– opracowywanie planów szkoleniowych, regulaminów i systemów prowadzenia rozgrywek sportowych;

– organizowanie spotkań, konferencji oraz sympozjów, w tym także działalność szkoleniową;

– prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej, w tym również pośrednictwo w negocjowaniu i podpisywaniu umów np. ze stacjami telewizyjnymi, sponsorami i reklamodawcami;

– popularyzowaniu futsalu we wszystkich dostępnych jak mass media, reklamy, zawody masowe itp.;

– prowadzenie działalności doradczej w zakresie współzawodnictwa sportowego oraz organizacji sportu profesjonalnego, a także podejmowanie działalności usługowej, produkcyjnej i handlowej, w tym głównie produkcja i dystrybucja artykułów i pamiątek sportowych;

– kreowaniu wszelkich nowych form imprez sportowych z udziałem drużyn Ligi oraz ich zawodników.

Zacznij Rozmowę

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *