Kontakt

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Pniewska Liga Futsalu

62-045 Pniewy, ul. Wolności 20
NIP 787-20-65-787
REGON 300934822

Zarząd:

Prezes Bartosz Barański Tel. 515 241 675
Menager Rafał Gnybek Tel. 608 186 767
Członek zarządu Łukasz Frajtag Tel. 500 020 527

e-mail: reddragonspniewy@gmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Red-Dragons-Pniewy/176814445685722